Odrolnione grunty na działki budowlane

Pojawiło się wiele działek do kupienia na wioskach. Pochodzą one głównie z terenów rolniczych i pół. Czyli ziemi, która została odrolniona. Oczywiście nie można takiej procederu dokonać na własną rękę. Wiąże się ona z planem zagospodarowania terenów gminy oraz z tym, z jakiej klasy ziemią mamy do czynienia. Jeżeli grunt jest wysokiej jakości i zapewnia dobre plony, to żadna gmina nie wyrazi zgody na jego odrolnienie. Z pewnością inaczej sytuacja ma się z gruntami, w których występuje ziemia niskiej klasy i uprawa roślin wiąże się z ponoszeniem strat. W takim wypadku rolnicy mogą wystąpić o możliwość jej odrolnienia. Oczywiście gmina posiada plan zagospodarowania i jeżeli te tereny są bliskie jej planowi zgadza się na tę procedurę. A zatem ziemia z działki rolniczej zostaje przekształcona w działkę budowlaną. Zanim jednak nabędzie się taką nieruchomość należy dokładnie sprawdzić czy jest to działka budowlana, czy siedliskowa. Wszystko wiąże się z prawną własnością oraz wysokość podatku. Warto dowiedzieć się również, czy nie są to tereny zalewowe, czy może takie, na których występuje częste wybicia i zalania ze strony wód gruntowych. Z pewnością wiele osób uniknęło by przykrości spowodowanych powodziami, gdyby posiadało wcześniej takie informacje. Niestety wiele działek powstaje na terenach, które niegdyś były terenami zalewowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.